Vi bruger cookies for at sikre du får den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside - skift indstillinger

  Frans Ørsted Andersen

  Frans Ørsted Andersen

  Bliv fan ?

  Frans Ørsted Andersen er ph.d., autoriseret psykolog og forsker (lektor) på Aarhus Universitet. Han er en kendt og entusiastisk foredragsholder, der i en årrække har leveret efterspurgte foredrag om emner inden for uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Det er især 4 felter, der karakteriser Frans' indsats: flowforskning, robusthed, den finske skole og marginaliserede drenge.

  Inden for flowforskningen er Frans Ørsted Andersen tilknyttet ”European Flow Research Network” (EFRN), hvor han spiller en aktiv rolle i diverse europæiske forsknings- og udviklingsprojekter. Han har i den forbindelse bl.a. publiceret bogen “Flow i Hverdagen – Navigation mellem Stress, Kaos og Kedsomhed” (2013) på Dansk psykologisk forlag og “Flow og fordybelse – virkelystens og det gode livs psykologi” (2007) på Hans Reitzels Forlag samt flere internationale publikationer.

  Frans Ørsted Andersen har i en årrække arbejdet tæt sammen med Hans Henrik Knoop om bl.a. internationale projekter som ”Good work project” med fokus på det gode arbejds- og institutionsliv og om projekter for kommuner (fx Vejle kommune) og fonde (fx Universefonden). Sammen med kollegerne Ib Ravn, Nina Tange, Mette Marie Ledertoug og Poul Nissen har de udviklet den meget succesfulde masteruddannelse i positiv psykologi på Århus Universitet. Frans har til det område publiceret bogen ”Positiv psykologi i skolen” (2011, Dafolo Forlag) og ”Den positive psykologis metoder (2012, Dansk Psykologisk Forlag). Som noget nyt har gruppen omkring nævnte masteruddannelse engageret sig i arbejdet med at udvikle børn, unge og voksnes mentale robusthed. Det afspejles bl.a. i bogen ”Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt” (Mindspace, 2017), som Frans er redaktør og medforfatter af.

  Frans har lavet rekvirerede opgaver indenfor læringsområdet for private firmaer som Kompan og offentlige institutioner som Kommunernes Landsforening. Han har udført forskningsopgaver for Lego, bl.a. i Japan, og været involveret i tværinstitutionelle projekter som ”Fremtidens Undervisningsfacilitet”, der sætter fokus på at udvikle interessen for det såkaldte ”STEM-område” (naturfaglige, håndværksmæssige og teknisk-matematiske fag) i uddannelsessektoren (STEM = Science, Technology, Engineering and Math). Siden 2015 har Frans også på STEM-området forsket i de amerikanske P-tech-skoler, der har opnået bemærkelsesværdige resultater for unge fra ghettoområder, bl.a. på baggrund af inspiration fra Danmark. Det er bl.a. beskrevet i bogen ”Pædagogik på kanten” (Mindspace, 2015) samt artikler i internationale tidsskrifter.

  På DPU, Aarhus Universitet har Frans også specialiseret sig i den finske skole, der fortsat på mange måder kan kaldes ”verdens bedste”. Det har han skrevet en bog om med netop titlen “Verdens bedste folkeskole” (Aarhus Universitetsforlag, 2010). Senest har han publiceret kapitlet ”Klasseledelse på finsk” i bogen “Klasseledelsens dilemmaer” (2014, Dafolo) samt artiklen ”Den finske model” i tidsskriftet ”Paideia”.
  Den finske skole er bl.a. kendetegnet ved en god evne til at få alle med (”mønsterbrud”), bl.a drengene, der i dag ofte er tabere i uddannelsessystemet. Den finske skole er også kendt for sin evne til at sikre alle gode læsefærdigheder – og i Danmark har Frans bl.a. på den baggrund deltaget i Kulturstyrelsens projekt ”Ro(man)tid” (2017-2019), der har til formål at udvikle og sikre læselyst og –tid hos bl.a. mandlige bogdroppere af alle aldre. I den forbindelse skrev Frans bogen ”Et liv på kanten. En biografisk fortælling om Chris Madsens utrolige liv” (Mellemgaard, 2018).

  Frans sidder i flere komiteer, følgegrupper og advisory boards, bl.a. for KRAFT (en temapark omkring vind- og vandkraft ved Ringkøbing Fjord) og for Historiecenter Dybbøl Banke.

  Billetter

  Beklager, vi har ikke nogen Frans Ørsted Andersen billetter på sale i øjeblikket.